საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრს სტაბილური იზოტოპების წარმოების 35 წლიანი გამოცდილება გააჩნია. ჩვენი პროდუქციის და სერვისების მომხმარებლები ძირითადად მედიცინის, ბირთვული ტექნოლოგიების, მიკროელექტრონიკის და სოფლის მეურნეობის სეგმენტის წარმომადგენლები არიან.
ვერტიკალურ სვეტში იხილეთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის ჩამონათვალი და აღწერილობა