საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

შპს "მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი" ამჟამად ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით " ფენიქსი".
პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვევით  მიმაგრებულ ფაილში.

pdfმიმაგრებული ფაილი